اگر میخواهید اقامت شما بصورت تلفنی رزرو شود با شماره ۰۹۱۵۸۵۸۶۱۳۱ تماس بگیرید در غیر اینصورت فرم رزرو را پر کنید